Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (10/2023) Korekta raportu EBI nr 8/2023

Raport Bieżący nr 10/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2022 rok opublikowanego raportem EBI nr 8/2023 w dniu 31 maja 2023 r.

Korekta dotyczy tytułu raportu EBI nr 8/2023.

Przyczyną dokonania korekty jest omyłka pisarska w postaci wskazania, że opublikowany raport okresowy jest za 2021 rok, zamiast za 2022 rok.

Raport przed korektą:

Temat: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021 Skinwallet Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Skinwallet S.A. za rok obrotowy 2022.

 

Raport po korekcie:

Temat: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2022 Skinwallet Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Skinwallet S.A. za rok obrotowy 2022.

 

Treść załączników do raportu za 2022 rok pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1