Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r.

Raport bieżący z plikiem 10/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. na godzinę 12, które odbędzie się w Szczecinie pod adresem: ul. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin, II piętro., w biurze Spółki Skinwallet S.A..

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1