Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (1/2024) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 stycznia 2024 r.

Raport Bieżący nr 1/2024

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 stycznia 2024 r.

Zarząd Spółki Skinwallet S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 stycznia 2024 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Maciej Gogolczyk – Prezes Zarządu

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1