Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (1/2024) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 1/2024

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 stycznia 2024 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:

Boergen Technology OU z siedzibą w Tallinnie, Estonia – posiadająca łącznie 376 100 akcji Spółki, uprawniających do 376 100 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 60,80% głosów ogółem w Spółce.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1