Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (1/2023) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący 1/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 14 lutego 2023 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości firmy. Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Skinwallet S.A.

Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować m. in.:

– licencjonowanie wypracowanych przez Spółkę rozwiązań i technologii w zakresie prowadzenia marketplace;

– sprzedaż rozwiązań z zakresu blockchain i NFT;

– sprzedaż platform Skinwallet Instant i Skinwallet Marketplace;

– rozszerzenie działalności platform Skinwallet o nowe gry (np. Roblox);

– zawarcie aliansu lub partnerstwa strategicznego, połączenie z innym podmiotem, w tym również pozyskanie nowych inwestorów.

Zarząd Skinwallet informuje, że żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej nie została podjęta. Ogłoszenie przeglądu wynika z bieżącej sytuacji finansowej Spółki, analizy trendów rynkowych oraz zapytań od podmiotów zewnętrznych w zakresie współpracy w nowych obszarach biznesowych.

Zarząd dokona analizy możliwych opcji, zaś Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1