Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Raport Bieżący nr 1/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2023, zgodnie z którym:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – do 14 lutego 2023 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – do 15 maja 2023 r.
  • raport roczny za 2022 r. – do 31 maja 2023 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – do 14 sierpnia 2023 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – do 14 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1