Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport Bieżący nr 1/2022

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

 

• raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 11 lutego 2022 r.

 

• raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.

 

• raport roczny za 2021 r. – 31 maja 2022 r.

 

• raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.

 

• raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 11 listopada 2022 r.

 

 

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

 

 

Jednocześnie Zarząd Spółki, działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie (tj. do 31 stycznia 2022 r.) raportu bieżącego w przedmiocie określenia stałych dat przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

 

Powodem ww. naruszenia była uprzednia publikacja raportu w powyższym zakresie za pośrednictwem nieprawidłowego systemu (ESPI).

 

Powyższe naruszenie ma charakter incydentalny. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 

 

 

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1