Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport Bieżący nr 1/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
  • raport roczny za 2020 r. – 28 maja 2021 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1