Relacje inwestorskie - W.G Partners

Podpisanie planu połączenia pomiędzy Emitentem a W.G Partners sp. z o.o.

1