Relacje inwestorskie - W.G Partners

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.07.2024 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki W.G Partners S.A. z siedzibą w Kowalu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w Łodzi przy ul. Świerkowej 13A, 91-487 Łódź, w Kancelarii Notarialnej notariusza Wojciecha Wilamowskiego. W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z wzorem pełnomocnictwa oraz informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

1