Relacje inwestorskie - W.G Partners

Akcjonariat

Imię i Nazwisko

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział na WZA

Maciej Gogolczyk

1 530 000

42,28%

1 530 000

42,28%

Patryk Ruszkowski

1 470 00

40,62%

1 470 000

40,62%

Patrycja Belczyńska

376 100

10,39%

376 100

10,39%

Suma

3 376 100

93,29%

3 376 100

93,29%

1