Relacje inwestorskie - W.G Partners

Akcjonariat

Imię i Nazwisko

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział na WZA

Patrycja Belczyńska

376 100

60,80%

376 100

60,80%

Suma

376 100

60,80%

376 100

60,80%